4"x6"

รายละเอียดสินค้า

บริการอัดรูปสีดิจิตอลด้วยกระดาษสีคุณภาพที่ให้สีสันสดใสสวยงาม อายุการเก็บรักษายาวนาน
กรณีที่ต้องการสั่งขนาดอื่น นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ให้สอบถามราคา

ขนาด :
จำนวน :

โฟโต้บุ๊คปกมาตรฐาน

โฟโต้บุ๊คปกแข็ง

โฟโต้บุ๊คปกอะคริลิค

อัลบั้มกาว