นโยบายการจัดส่งสินค้า

  • บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ SMS หรือ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
  • จัดส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 500 บาท หากยอดสั่งซื้อไม่ถึง 500 บาท จะมีค่าบริการจัดส่ง 100 บาท ทั่วประเทศ
  • การจัดส่งสินค้าทางพัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 5-10 วันทำการหลังจากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน และอนุมัติแบบจากลูกค้าแล้ว (ในกรณีที่ลูกค้าให้ทางบริษัทฯ ออกแบบให้ฟรี ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ลูกค้าอนุมัติแบบ)
  • ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
  • บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
  • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามนโยบายบริษัทกำหนด และเป็นเวลาประมาณการ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล
  • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับเลขที่สั่งซื้อ รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเลขที่สั่งซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดส่งแตกต่างกัน ลูกค้าอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า